• Home
  • การรับประกัน
  • แจ้งเคลมสินค้าออนไลน์

แบบฟอร์มการแจ้งเคลมสินค้า


เพาว์เวอร์ซัพพลาย สินค้ายี่ห้อ Tenda สินค้ายี่ห้อ Netis กล้อง IP Camera อื่น ๆ
สอบถามระยะเวลาประกัน แจ้งเสียสินค้าก่อนส่งเคลม ตามสินค้าที่ส่งเคลม
เข้ามาที่ศูนย์บริการ ส่งผ่านร้านค้า ส่งเป็นพัสดุ EMS ส่งผ่านขนส่งอื่น ๆ
โทรศัพท์ อีเมล์ โทรศัพท์ หรือ อีเมล์
The maximum file size is 2mb (jpg, jpeg, png, pdf, doc)