• Home
  • ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อบริษัท

1. ติดต่อสำนักงานใหญ่

1. ติดต่อสำนักงานใหญ่

เลขที่ 234 หมู่ 6 ซอย จตุรมิตร ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางพลีใหญ่ อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์. 02-312-3641 - 6 ( 6 คู่สายอัตโนมัติ )
โทรสาร. 02-312-2234
เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 น. - 18.00 น.
เวลาทำการ วันเสาร์ 9.00 น. - 16.00 น.
วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดทำการ

เบอร์ติดต่อนอกเวลาทำการ โทร. 086-369-7855 และ 088-3122345
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 18.00 น. - 24.00 น.
เวลาทำการ วันเสาร์ 16.00 น. - 24.00 น.
เวลาทำการ วันอาทิตย์ 9.00 - 24.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดทำการ