• Home
 • การรับประกัน
 • เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่จำหน่ายโดย Plenty 

1. บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จะรับประกันสินค้าที่เป็นของทางบริษัทฯ เท่านั้น ตามเงื่อนไขจาก "การเช็คประกันสินค้า" ที่จะต้องมี สติ๊กเกอร์รับประกัน และ/หรือ หมายเลข Serial Number ที่ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีรายละเอียดแยกตามหมวด ยี่ห้อและรุ่นสินค้า ดังนี้

CasePSU Warranty Table

 

IPCamera Warranty Table

 

NetisAll Warranty Table

 

TendaAll Warranty Table

 MicronetAll Warranty Table

2. บริษัทยินดีให้บริการตรวจซ่อมสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการตลอดการใช้งาน สำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ซื้อจาก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ และการเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่เสียค่าบริการ สำหรับสินค้า ที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน

3. รายละเอียดสภาพสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการผิดเงื่อนไขการรับประกัน ( สำหรับสินค้ากลุ่ม Power Supply และ กล้อง IP Camera, NVR )

 • สินค้า มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง เช่น แตก, หัก,บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว หรือมีชิ้นส่วนบางชิ้น หลุดออก หรือสูญหาย
 • สินค้า ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น หรือร้านค้าอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์
 • สินค้า เสียหายจากปัจจัยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, มีรอยไหม ้หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 • Serial Number ที่ติดอยู่ด้านใต้ของสินค้า ถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยนแปลง
 • Void Warrantyไม่อยูในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, ถูกแก้ไข หรือ ถูกปิดทับ จนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้
 • ความเสียหายอันเกิดจากการจราจล,ไฟไหม,้ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • ความประมาทเลินเล่อ หรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จาก Specification ของตัวสินคา้ เช่น สินค้าระบุให้ใช้ภายในอาคารแต่นำไปใช้ภายนอกอาคาร หรือ สินค้าไม่รองรับ PoE แต่ดัดแปลงให้ใช้ PoE เป็นต้น

4. การให้บริการ สำหรับกรณีสินค้าหมดประกัน หรือผิดเงื่อนไขการรับประกัน

 • บริษัทฯ ยังคงให้บริการตรวจเช็คสินค้าให้โดยไม่คิดค่าบริการ
 • กรณีที่สินค้าเสีย และหมดประกัน บริษัท ฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจว่าจะทำการซ่อมหรือไม่ซ่อม
 • บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เปลี่ยน และการเสียในอาการเดิม เป็นเวลา 1 เดือนหลังการซ่อม 

หมายเหตุ : กรณีมีข้อสงสัยนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น รบวนคุณลูกค้าติดต่อแผนก Service ที่เบอร์ 02-312-2345 หรือ 02-312-3641 - 6 ต่อ 201 หรือ 202 หรือกด 0 ติดต่อ Operator หรืออีเมล์สอบถามมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ประกาศสิ้นสุดการรับประกันสินค้า TENDA By PLENTY


เนื่องด้วยสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Network ยี่ห้อ Tenda  ของทางบริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด กับทาง Tenda Technology ได้หมดลงตั้งแต่เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ต้องสิ้นสุดการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Tenda ทุกรุ่นในประเทศไทยทันทีตั้งแต่วันนั้น ส่งผลให้ทางบริษัท ไม่สามารถนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Tenda ได้ ทั้งยังไม่สามารถส่งสินค้าเคลมกับทาง Tenda Technology ได้อีกด้วย รวมถึงนโยบายการรับประกันสินค้า Tenda แบบ LIFETIME WARRANTY ที่ทาง Tenda Technology ได้เคยประกาศและโฆษณาไว้ ก็เป็นอันต้องสิ้นสุดลงไปด้วยเช่นกัน

โดยตลอดระยะหลังจากที่หมดสัญญานั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายและไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก Tenda Technology แล้วก็ตาม แต่ทางบริษัท ก็ยังคงให้บริการลูกค้าที่ซื้อสินค้า Tenda By Plenty เป็นอย่างดีและต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของบริษัทที่มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยไม่ได้คำนึงถึงผลกำไรแม้แต่นิดเดียว แต่เพื่อไม่ให้เกิดความคลุมเคลือในนโยบายรับประกัน ทางบริษัทฯ จำเป็นต้อง "Set Zero" เพื่อเริ่มนโยบายที่ชัดเจนใหม่ 

บริษัทฯ จึงขอเรียนให้คุณลูกค้าทราบว่า "บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ขอสิ้นสุดการรับประกันสินค้า Tenda By Plenty ทุกรุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป เฉพาะในส่วนของ Hardware* เช่น การเปลี่ยนตัว หรือ ซ่อมแซมสินค้าที่เสียหาย" ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงให้สิทธิพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้า Tenda By Plenty ในส่วนของการบริการซัพพอร์ตหลังการขาย อาทิ การให้ข้อมูลสินค้า การแนะนำการติดตั้ง การตั้งค่าฟังก์ชั่นต่าง ๆ การแก้ปัญหา ฯลฯ ได้ตามปรกติเหมือนเดิม ตลอดอายุการใช้งาน

สำหรับคุณลูกค้าที่มีข้อสงสัย และต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันในส่วนของ Hardward ก็สามารถติดต่อเข้ามาพูดคุย สอบถามความชัดเจนกับทางแผนกเคลมสินค้า ของบริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้

1. ทางโทรศัพท์ : 02-312-3641 - 6 หรือ 02-312-2345 ต่อ 201 หรือ 202 ( จันทร์ - ศุกร์ 09:00 น. - 18:00 น. | เสาร์ 09:00 น. - 16:00 น. )
2. ทางอีเมล์ : service@plentycomputer.com

บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ. ที่นี้ และขอขอบคุณ คุณลูกค้าทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้าจากทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป

ประกาศ ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560