ประกาศ

ยกเลิกการรับประกัน LIFETIME WARRANTY เฉพาะสินค้า TENDA


บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเน็ตเวิร์ค แบรนด์ TENDA ขอเรียนแจ้งให้ ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทได้ยกเลิกการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า Tenda แล้วตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ทางบริษัท ก็ยังคงให้บริการลูกค้าที่ซื้อสินค้า Tenda By Plenty อย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

โดยนโยบายการรับประกันสินค้าเดิมเป็นแบบ LIFETIME WARRANTY (การรับประกันสินค้าไปตลอดช่วงที่สินค้านั้นยังจำหน่ายอยู่ในตลาด และยังคงมีสายการผลิตอยู่) บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ลูกค้าทราบ ว่า หลังจากวันที่ในประกาศนี้ บริษัทฯ จะดูแลการรับประกันสินค้าแบรนด์ TENDA ให้ลูกค้าไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปโดยอายุการใช้งานนับตั้งแต่วันที่ซื้อจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ยังไม่ถึง 3 ปี บริษัทฯ จะดูแลการรับประกันสินค้าให้ต่อเนื่องไปจนครบ 3 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะสินค้าที่ มี Serial Number ที่ระบุได้ว่านำเข้าโดยบริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด เท่านั้น

ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเรื่องเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/plentycomputer หรือ ติดต่อแผนกเคลมสินค้า โทร. 02-312-2345 ต่อ 201 หรือ 202
บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัท ฯ ด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากท่านในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่อไป

ประกาศ ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

ขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกันสินค้าอื่นๆ 

1. การรับประกันสินค้าจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดยมีรายละเอียดแยกตามหมวดและรุ่นสินค้า ดังนี้

1.1. ระยะเวลารับประกันสินค้า Power Supply

 • Power Super Black 3 ( ATX-550 ) รับประกัน 3 ปี
 • Power Super Black 2 ( ATX-500 Full ) รับประกัน 3 ปี ( เริ่มรับประกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2012 - ปัจจุบัน )
 • Power 12CM ( ATX-530 ) รับประกัน 2 ปี ( เริ่มรับประกัน 2 ปี ตั้งแต่ 2014 - ปัจจุบัน )
 • Power 8CM ( ATX-500 ) รับประกัน 2 ปี ( เริ่มรับประกัน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2014 - ปัจจุบัน )
 • Power Micro รับประกัน 2 ปี ( เริ่มรับประกัน 2 ปี ตั้งแต่ปี 2014 - ปัจจุบัน )
 • Adapter และชุดแปลงไฟ Case M001 รับประกัน 1 ปี

1.2. ระยะเวลารับประกันสินค้ากล้อง IP Camera และ NVR

 • กล้อง IP Camera รุ่น IP-J03KS/W รับประกัน 3 ปี 
 • กล้อง IP Camera รุ่น IP-J05WS รับประกัน 3 ปี   /  เปลี่ยนประกันเป็น 1 ปี หลังจากวันที่ 18-11-2559
 • กล้อง IP Camera รุ่น IPJ13-KK รับประกัน 3 ปี
 • กล้อง IP Camera รุ่น C50Pro รับประกัน 3 ปี    /   เปลี่ยนประกันเป็น 1 ปี หลังจากวันที่ 23-11-2558
 • กล้อง IP Camera รุ่น Mycam ( IP-C70HR ) รับประกัน 1 ปี
 • NVR Digital Network Video Record รับประกัน 1 ปี
 • Power Adapter กล้อง IP Camera ทุกรุ่น รับประกัน 1 ปี

1.3. ระยะเวลารับประกันสินค้า Network ยี่ห้อ Netis

 • ตัวสินค้า รับประกันสินค้าแบบ Lifetime Warranty
 • Power Adapter รับประกันแบบ Lifetime Warranty  

2. บริษัทยินดีให้บริการตรวจซ่อมสินค้าโดยไม่คิดค่าบริการตลอดการใช้งาน สำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ซื้อจาก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ และการเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่เสียค่าบริการ สำหรับสินค้า ที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน และไม่ผิดเงื่อนไขการรับประกัน

3. รายละเอียดสภาพสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการผิดเงื่อนไขการรับประกัน ( สำหรับสินค้ากลุ่ม Power Supply และ กล้อง IP Camera, NVR )

 • สินค้า มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง เช่น แตก, หัก,บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว หรือมีชิ้นส่วนบางชิ้น หลุดออก หรือสูญหาย
 • สินค้า ถูกแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ซ่อมโดยบุคคลอื่น หรือร้านค้าอื่น ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์
 • สินค้า เสียหายจากปัจจัยที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ หรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, มีรอยไหม ้หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 • Serial Number ที่ติดอยู่ด้านใต้ของสินค้า ถูกแก้ไข หรือถูกเปลี่ยนแปลง
 • Void Warrantyไม่อยูในสภาพสมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, ถูกแก้ไข หรือ ถูกปิดทับ จนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์ได้
 • ความเสียหายอันเกิดจากการจราจล,ไฟไหม,้ ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ฟ้าผ่า เป็นต้น
 • ความประมาทเลินเล่อ หรือการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จาก Specification ของตัวสินคา้ เช่น สินค้าระบุให้ใช้ภายในอาคารแต่นำไปใช้ภายนอกอาคาร หรือ สินค้าไม่รองรับ PoE แต่ดัดแปลงให้ใช้ PoE เป็นต้น

4. การให้บริการ สำหรับกรณีสินค้าหมดประกัน หรือผิดเงื่อนไขการรับประกัน

 • บริษัทฯ ยังคงให้บริการตรวจเช็คสินค้าให้โดยไม่คิดค่าบริการ
 • กรณีที่สินค้าเสีย และหมดประกัน บริษัท ฯ จะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าทราบก่อน เพื่อลูกค้าจะได้ตัดสินใจว่าจะทำการซ่อมหรือไม่ซ่อม
 • บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่เปลี่ยน และการเสียในอาการเดิม เป็นเวลา 1 เดือนหลังการซ่อม 

หมายเหตุ : กรณีมีข้อสงสัยนอกเหนือจากข้อมูลข้างต้น ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้โดยติดต่อแผนก Service ที่เบอร์ 02-3122345 กด 0 หรืออีเมล์ มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.